Rijeka izvor života

lis. - 03 2019

Rijeka izvor života Ne dirajte mi ono što mi ispunjava život, gdje se jedino osjećam slobodno uživajući u božijim blagodetima. Ponekad mi niko nije potreban dovoljan sam sam sebi da onako veselo čavrljam sa svim stvarima koje me okružuju negdje na nekom potoku, rijeci, jezeru. Kako je to sve fino uređeno i skladno, kako su […]

Share