Rječni rak vodeni čistač

svi. - 15 2014 | By

Prvi znak da je rijeka čista je kada na njenom dnu ili u blizini obale primjetimo rječnog raka. Slatkovodni, rječni rak živi u čistim vodama rijeka, jezera, akumulacija i kanala.

Način života i ishrana

rječni rakOn je prvi znak da se radi o ne zagađenoj rijeci. Hrani se vodenim biljkama i životinjama, kao i njihovim otpacima, umrlim životinjama  koje pronalazi na riječnom dnu.On je noćna životinja pa se u to vrijeme hrani prilazeći rječnim obalama. Tijelo raka je zelenkasto smeđe boje, prekriveno krečnjačkim oklopom sa šiljatim  izraštajem na glavi.Na glavi ima dvije antene koje mu služe kao čulo dodira i mirisa Tri para nožica oko usta mu služe za prihvatanje hrane. Na grudnom dijelu ima osam pari člankovitih nožica koje mu služe za kretanje po riječnom dnu. Prvi par nožica završava sa nazubljenim kliještima koje upotrebljava za prihvatanje hrane ali prilikom napada i odbrane od neprijatelja. On diše na škrge, ali se može dugo vremena zadržati van vode. Polno se razmnožava, jaja se pričvršćuju za nožice ženke. Kada se izlegu račići kreću se pričvršćeni za majčine nožice. Oklop odbacuje jednom godišnje.

Način lova

Rakove love na razne načine. Jedan od načina je taj da se u praznu čuvarku stave komadi ustajale ribe. Čuvarka se ostavi na mjesto gdje se rakovi kreću u potrazi za hranom. Smrad ustajale ribe privlače rakove koji nakon ulaska u čuvarku teško pronalaze izlaz. Za profesionalni lov rakova prave se se specijalne vrške ispletene od žice u koje se takođe stavljaju ostaci hrane., veoma slično kao lov kraba na sjevernom moru. Riječni rak ima ukusno meso s jedne strane, ali s druge strane prisustvo raka u rijekama je neprocjenljivo samim tim što čisti rječno dno od raznih uginulih životinja i što nam njegovo prisustvo u riječnim koritima i jezerima pokazuje stepen zagađenosti vode. Dobro ga je vidjeti u rijekama na kojima ribarimo. Bistro.

Share

Write you response