Bucov i varalice

kol. - 29 2018 | By

Bucov, jedna od najborbenijih rječni riba, interesantan je za sportske ribolovce upravo iz tog razloga. Njegov cug zna da potraje duži vremenski period na naročito u sumrak i veoma rano. Obično ganja na bržim tokovima rijeke, na ulazima i izlazima iz virova. On odaje svoju prisutnost na vodi i veoma je lako utvrditi taćnu lokaciju. Inereresantno je to da je dobio  ime najvjerovatnije što buca površinu vode  svojim repom   tako da nastupa panični strah za kedere.

Na šta pecati bucova ?

Odgovor slijedi opisan na fotografijama ulova:

Share

Write you response