Ribolov klena na pileću džigaricu

velj. - 23 2014

Klen je najrasprostranjenija riba koja boravi na našim vodama. Voli vodu bogatu kisikom ali ga ima i u stajaćim vodama,na mjestima gdje se kanalizcija uljeva u rijeke  naročito gdje su ispusti iz klaonica. On jede sve bilo da je biljnog ili životinjskog porjekla  krupni primjerci  na meniju imaju i sitnije kedere. Najveća  težina koju dostigne […]

Share

Ribolov škobalja na rijeci Krivaji – proljećni ribolov

velj. - 23 2014

Krivaja je desna pritoka rijeke Bosne, a  nastaje od dvije prelijepe planinske rijeke Stupčanice i Bioštice koje se sastaju u gradiću Olovo. Bioštica predivna planinska rijeka koja je prirodni rezervat za potočnu pastrmku i lipljena unosi velike količine kisika u rjeku Krivaju što omugućava i veliku brojnost i zastupljenost raznih vrsta riba. Rijeka teče u […]

Share