Crvenperka po rođenju gladna i dosadna

svi. - 15 2014 | By

Crvenperka je riba koja naseljava mirne, stajaće i zatravljene jezerske, akumulacijske i barske vode. U prirodnim staništima hrani se obično  hrani izdancima vodene vegetacije ali ne bježi od slasnog mesnog zalogaja.

Način života – pribor za pecanje

DSCN1728

Svoj životni vijek provede tamo gdje se rodila a naseljava srednji sloj vode. Kada posmatramo vodu vrlo lako se mogu primjetiti jata crvenperki ispod same površine vode naročito u ljetnom periodu kada je povećana temperature vode. Sa dvije godine života postaje polno zrela, a obično se mrijesti u proljeće kada temperature vode  dostigne 15 stepeni. Mrijesti se zajedno sa šaranskom vrstom ribe. Crveperka je riba jata jedino krupniji primjerci žive odvojeno što je karakteristično gotovo kod svih riba. Dostiže težinu preko kilograma, međutim vrlo rijetko, crveperka od 400 gr. na našim vodama je kapitalan primjerak. Ciljani lov crvenperke je najbolji sa laganim priborom, najlonom osnovnim 0,14 mm, predvezom 0,12 mm i udicom 12 – 16. Obično se lovi na plovak manje gramaže od 2 – 4 gr. Štap i mašina imaju svoju ulogu kada smo rješili da pecamo crvenperku, koriste se štapovi što manje gramaže, teleskopi 4 m i duži, a uživanje je sa pecom dužine 5 ili 6 m.

Način prihranjivanja i mamci

DSCN1715 Crvenperku  za vrijeme normalnih ljetnih temperature potrebno je prihranjivati po malo kako bi zadržali mutniju vodu na mjestu na kome pecamo. Kuglice hrane trebaju u sastavu da imaju hranu koja se poslije natapanja vodom diže ka površini. Neko u mješavinu hrane dodaje komadiće treseta  ili korice hljeba. Obzirom da crvenperka slabo uzima hranu na samom dnu  prihrana se treba pripremati sa lakšom hranom koja se prilikom dodira sa vodom širi kao oblak. Kada pecamo crveperku u hladnoj vodi, primamu treba zamješati u toploj vodi, i baciti nekoliko kugli ne više od 200 gr po jednom izlasku na vodu. Za ovakve prilike najbolje je koristiti gotovu smjesu prihrane koja se može nabavi u svakoj ribolovačkoj prodavnici.. Dodatno prihranjivanje se može uraditi sa kukuruzom šečercom kako bi privukli veće primjerke. Crv je izuzetan mamac za lov crvenperke ali privlači mnoštvo sitnijih primjeraka koji ne dopuštaju da mamac potone na dubinu na kojoj pecate. Upravo zbog toga crvenperku je najbolje pecati na zrno šećerca  pa čak i na dva zrna kada se javljaju veći komadi. Crvenperka  u večini slučajeva  mamac uzima u propadanju kada primjetite da se plovak umjesto da tone kreće u jednom smjeru. Gladna crvenperka izašla iz zime vrlo često proguta mamac da prosto nepovjerujete koju veličinu. Kako izabrati mjesto za lov crveperke je vrlo diskutabilno, bolje nju navesti da dođe na hranjeno mjesto jer je to riba jata samo je pitanje kako je zadržati što se vrlo lako uradi upotrebom dobre prihrane.
Obzirom da je vrlo dobar mamac za lov štuke i drugih grabljivica to je malte ne jedini keder do koga možemo da dođemo kada je hladno vrijeme, a ujedno pecanjem crvenperke ubijamo vrijeme dok čekamo udarac ribe  koju smo došli ciljano da pecamo. Još jedan razlog zašto treba pecati crvenperku je taj što ima izuzetno ukusno meso kada se reš ispeće.Bistro.

Share

Write you response