Kako loviti oradu u zimskom periodu – morski ribolov

ruj. - 24 2014 | By

dorada 1

Kako uloviti oradu jednu od najljepših, najborbenijih i najukusnijih riba koje nastanjuju Jadransko more. Da bi mogli loviti oradu moramo poznavati osnovne karakterne osobine te ribe, tj način života, ishrane kao i najbitnije mjesta gdje se zadržava. Ona spada u porodicu sparida zajedno sa fratrom, arbunom a prepoznatljiva je po crnoj mrlji koja se nalazi na škržnom poklopcu. Ima izduženo tijelo izuzetno visoko i snažno s bokova spljošteno. Iza snažnih usta nalaze se zubi poredani u četri niza.Njena usta sa mnoštvom zuba omogućuju joj da bez problema skida zaljepljenje školjke i drobi ih svojim zadnjim zubima koji bez problema lome sve oklopljnjake iz mora. Jede sve što puže i gmiže po morskom dnu. Radi se ribi koja obično boravi na dubinama do 10 metara u priobalju, kamenitim djelovima luka, na ušćima rijeka u more, u blizini odgajališta školjaka kao što je slučaj u zalivu Neuma malog primorskog grada. Znači većinu života provodi uz obalu made se može naći i u većim dubinama. Prosječna lovna težina orade je do 500 gr.

bibi 2Vrijeme za ribolov

Ista pravila ribolova se primjenjuju kako za lov u slatkim vodama tako i za lov na moru. Dakle za vrijeme stabilnog vremena očekivani rad tj uzimanje orade je u samo svitanje, dok je za vrijeme lošeg vremena veće naoblake uzimanje orade se može očekivati u toku cijelog dana. Kada je toplo i kada je sunčan dan oradu potražite na većim dubinama a prije dolaska večeri mamce primaknite obali i plićim dijelovima.

Koje mamce koristiti

dagnje 1Na koji mamac loviti oradu, lakše je nabrojati na koje ne loviti kada je ona svaštojed, prilikom ishrane ne prestavlja joj problem tvrdoća mamaca obzirom da je naoružana sa veoma jakim zubima koji s lakoćom razbijaju i najtvrđe školjke i oklopnjake. Može se lovite na sve vrste školjki, puževa, rakova, morskih crva, lignje, sipe, raznih vrsta riba…Prvi među jednakima svakako je morski crv bibi koji svojim mirisom neodoljivo privlači sve vrste morskih riba..Koliko dobar mamac toliko zna biti loš upravo zbog svoje privlačnosti svim vrsta riba koji se kao kamikaze obruše na njega pri samom dodiru sa vodom. Bitno je pronaći mjesto gdje nema puno sitne ribe i onda je uspjeh zagarantovan. Dobar mamac je meso lignje koje kao i morski crv bibi privlači sitnu ribu kojoj je potrebno vrlo malo vremena lignja kao mamacda oglođe lignju i učini je neupotrebljivom. Lignja je idealan mamac naročito za noćni ribolov gdje ne treba štedjeti na veličini mamca, što veći mamac to veća vjerovatnoća za ulovom. Puževi i dagnje su takođe jako dobar mamac, sa istim problemima kao i sa predhodnim. Mogu se stavljati na udicu odvojeno od ljušture ili sa ljušturom . Dagnja sa oklopom je pravi mamac jer ste sigurni da je neće uzeti nijedna riba osim orade.

Pribor za ribolov

Što se tiče pribora za ribolov orade je najbolje koristiti šaransku opremu jer se radi o izuzetno jakoj ribi koja odmah nakon uzimanja zaklone traži u kamenim procjepima ili drugim preprekama u vodi. Kada je imate na udici sipa komadići za udicunajbolje je eksplozivno izvlačiti ne dopuštajući gotovo ni jedan momenat da ona preduzima bilo kakave aktivnosti. Kačenja su neminovna kao i gubljenje pribora jer je oradu veoma teško odignuti sa morskog dna. Izuzetno jak protivnik i čini mi se da se ni jedna riječna riba ne može porediti sa njom. Borac za sva vremena. Često se desi, obzirom da se koriste klizna olova, da orada u momentu uzimanja malte ne u sekundi odnese mamac sa udicom do određene vodene prepreke i onda nastupaju problemi. Tu ne pomažu ni najloni 0,30-0,35 koji se inače koriste prilikom ribolova orade. Predvez koristite od flourokarbona dužine do 50 cm , koji je nešto slabije nosivosti od glavnog najlona iz razloga što u više navrata dolazi do kidanja, pa je u svakom slučaju bolje izgubiti udicu sa predvezom nego cijeli sistem. Morsko dno je puno prepreka, pa je teško koristiti bilo koji sistem da bi sprečili kačenje, zato je dobro predhodno provjeriti o kakvom se tlu radi pa onda pristupati pecanju. Ko ne riskira ne može ni profitirati, tako je i kod ribolova orade tamo gdje je dno kamenito i sa preprekama tamo je i orada. Bistro.

Share

Write you response