Kako upecati tolstolobika

svi. - 26 2014 | By

Da bi uspješno lovili tolostolobika moramo prije svega  biti upoznati sa načinom ishrane ove jezerske ili riječne grdosije. Tolstolobik kao i sve vodene životinje koje se hrane planktonom dostignu velike težine usljed velike hranljive vrijednosti.

lovlja-tolstolobika-na-tehnoplankto_1

Način ishrane tolstolobika

Tolstolobik uzima hranu tako što usisava vodu i filtrira je kroz škržne poklopce na kojima se zadržava hrana i kiseonik potreban za disanje. U vodi se obrazuju fito i zooplanktoni. Fito i zooplanktoni se prgresivno uvećavaju prilikom porasta temperature obrazujući  planktonske fleke. Planktonom se hrane sve ribe u različitim dijelovima života naročito  nakon izleganja iz jajašaca dok je to jedina hrana koju uzima tolstolobik u toku života. Uzimanjem planktiona u ogromnim količinama smanjuje hranu tj. populaciju ostalih riba te na taj način osvaja sve rijeke i jezera. Upravo zbog toga tolstolobik nije omiljena riba te se na nekim rijekama i jezerima vode bitke za njegov totalni izlov pa je dozvoljno uništavanje na sve moguće načine. Izmet tolstolobika je otrovan te na taj način zagađuje rječna i jezerska korita.

plovak tehno

Način ribolova na tablete tehnoplanktona

Ciljani lov tolstolobika mislim da je misaona imenica. Postoji nekoliko metoda u lovu tolstolobika ali se ni one ne mogu nazvati uspješnim. U posljednje vrijeme u primjeni je jedina donekle uspješna metoda lova na tehnoplanktonske tablete koje proizvode u nekoliko aroma, krvi, meda, sira anisa, vanile…Tehnoplanktonske tablete se prodaju u pakovanju od tri komada uz koje dobijate i plastični štapić koji služi za montažu sistema. Tablete su težine 25 gr i isključivo su namjenjene za ribolov na stajačicama.Za pravljenje sistema za lov tolstolobika je potreban jedan plovak, olovo, plastični štapić, upredena struna i dvije udice. Uribolovačkim prodavnicama  može se pronaći kompletan izrađen sistem za ribolov tolstolobika zajedno sa tehnoplanktonom. Ukoloko ste rješili da sami pravite sistem to učinite na sledeći način. Krenućemo od plovka koji treba biti od 30 gr. Plastični štapić se veže za osnovni najlon uz pomoć kopče veoma jake izdržljivosti čak i do 5o kg. Za vezivanje udica koristimo upredenu strunu koja se veže na sistem na tačno predviđenom mjestu na štapiću. Udice moraju biti izuzetno oštre veličine 1 ili 2 najbolje su šaranske. Kada ste navezali sistem tehnoplanktonisprobajte da li ste potrefili gramažu olova  tj da li je plovak izbalansiran. Ako je plovak dobro izbalansiran i potopljen kako je predvidio proizvođać tek tada dodajete tabletu koja će plovak dodatno opteretiti za 25 gr. Plovak je dobro opterećen kada iz vode viri samo antena. Štap mora da bude  izuzetno izdržljiv i jak sa većom težinom bacanja i akcijom. Za daleka izbacivanja po mogućnosti bi trebao biti duži od tri metra. Tableta tehnoplanktona po uputama proizvođaća bi trebala da traje 2 do 3 sata što se u praksi nije pokazualo kao tačno. Trajanje tablete zavisi od brojnosti sitne ribe na jezeru na kojem pecate i jačini vodene struje. Kako se tableta topi tako i plovak isplivava na površinu vode što vam vam je  znak kada se tableta potrošila jer plovak ispliva do onog opterećenja prije stavljanja tablete. Oblak nastao potapanjem tablete privlači sitnu ribu čije prisustvo se manifestuje kao sitno poigravanje plovka. Sve te vibracije i magla privlači tolstolobike koji u magli zajedno sa planktonom usisaju udicu koja slobodno visi ispod predveza.

   tablete tehnoVrijeme ribolova

Ovaj sistem se koristi u jutarnjim i večernjim satima kada se tolstolobik podiže na površinu jezera u potrazi za hranom. Posmatrajući površinu vode vrlo je lako otkiti položaj toolstolobika koji se i ne trude da se sakriju. Tolstolobika tražimo gdje je i njegova hrana. Plankton i sitni vodeni organizmi izlaze u toku noći na površinu vode gdje se zadržajavu sve do jutra. Čim sunce izađe plankton se povlači u dubinu a zajedno sa njim i jata tolstrolobika.Zato posmatrajte vodu i zabacujte plovke tamo gdje primjetite njihovo kretanje. Radi uštede zabacujte sisteme samo u ono vrijeme kada se tolstolobik inetezivno radi i kada primjetite njegovo kretanje jer on odaje svoje prisustvo  ostavljajući tragove na površini vode. Bistro.

Share

Write you response