Kako upotrebljavati pelete prilikom ribolova šarana

ruj. - 16 2014 | By

pwlwt 5Da bi govorili o upotrebi peleta u ribolovu moramo prije svega znati šta su to peleti, od čega se prave i koriste u ishrani ribe.

pelet bušimo ručnom bušičicom

pelet bušimo ručnom bušičicom

Šta su peleti

Radi se o zbijenoj čestici suve hrane koja se upotrebljava za ishranu ribe u ribogojilištima. Pravljenje peleta je postupak koji podrazumijeva granuliranje gotovih brašnastih smjesa koji se tretiraju vodenom parom i kao takve propuštaju pomoću valjaka kroz rupčaste matrice.Peleti se prave u više dimenzija sve zavisno od njihove primjene tj. za koju životinju su namjenjeni. Da bi se pelet bolje napravio, u smjesu se dodaje melasa i komponente koje imaju bolja vezivna svojstva tako da postoje različite vrste peleta u pogledu vremenskog raspadanja u vodi što je jako bitno predhodno znati radi uspješnije prihrane i korištenje kao mamca u ribolovu. Peleti koji se upotrebljavaju u ribolovu prvenstveno za ribolov šarana se u mnogome razlikuju od onih peleta koji se koriste u ishrani domačih životinja. Radi se o odabranim sastojcima koji odgovaraju potrebama riba, sa osrednjom topljivošću kako bi se moglo kontrolisati raspršivanje i povečala privlačnost. Jako su bitni sastojci ovih peleta koji su u večini slučajeva napravljeni od žitarica, ribljeg brašna, ribljeg ulja, uz dodatak minerala i vitamina što čini neodoljiv mamac u šaranskom ribolovu. Postupak pravljenja peleta potiskivanjem i upotrebom vodene pare daje im prednost u donosu na boile jer nisu zbijeni što ih čini probavljivijima i lakšim pa sam način proizvodnje omogučava lebdenje iznad riječnog dna što je jako dobro u šaranskom ribolovu.

 

način stavljanja peleta na udicu

način stavljanja peleta na udicu

Ponašanje peleta u kontaktu sa vodom

Šta je jako bitno reči za pellet je to da se prilikom kontakta sa vodom različito otapaju, pa je tako za neke potrebno nekoliko minuta a za neke nekoliko sati sve zavisno od proizvođaća i vrste ribe za koju su napravljeni, Kako se ponaša pellet u kontaktu sa vodom je jako bitno u šaranskom ribolovu a naročito osobina da se čestice iz peleta lagano dižu prema površini vode oslobađajući pri tom mirisna ulja koja privlače ribu sa velike udaljenosti. One koje se sporo otapaju mogu se koristiti kao osnovni mamac ili dodatak uz boile kao prihranu što sportski ribolovci u većini slučajeva koriste upotrebljavajući PVA tube ili vrečice. Problem prihrane peleteima i korištenja peleta kao osnovnog mamca je svakako njegova privlačnost skoro svim vrstama ribe samim tim nisu preporučljive na vodama kojima dominira patuljasti somić.

pelet na dlaci

pelet na dlaci

Na tržištu je mnoštvo proizvođaća peletirane hrane među najpoznatijima su svakako CLS Pelets, Ball pellets, Van Den Eynde carp pellets, Top secret i mnogo drugih manje poznatih proizvođaća.

pelet sa prihranom

pelet sa prihranom

Share

Write you response