Kormoran rođeni ribar

tra. - 29 2014 | By

U zemljama Evropske unije kormorani se ne smatraju lovnom divljači i zaštićeni su po svim odredbama zaštite prirode i životne sredine.

Brojnost kormorana

kormoran

Broj kormorana na balkanskom poluostrvu je varirao u toku dvadesetog vijeka , pa je tako početkom vijeka brojnost koromana počela da opada prije svega zbog hidromelioracionih radova. Kritični period je bio sredinom prošlog vijeka kada su kolonije kormorana postojale samo u Baranji, Kopoačkom ritu. Expanzija kormorana počinje sedamdesetih godina i traje do devedesetih godina kada se u Evropi procjenjivalo da živi negdje od 250 do 300.000 pari. Do povećanja je došlo usljed podizanja ribnjaka tj. povećanja hrane koja je bila lako dostupna

Vrste kormorana, način ishrane i reprodukcija

U Evropi živi tri vrste kormorana, veliki, mali i Aristotelov. Aristotelov kormoran živi na obalama mora gdje se i gnijezdi i traži hranu. Najbrojniji je veliki kormoran koji je izuzetno krupan, tijelo ima vretenasto, dužine do metra sa rasponom krila do jedan i po metar. Perje ima crno, dok dugački  kljun na kraju savijen kao udica služi uspješno da hvata ribu. Plovne kožice koje ima na nogama omogućuju mu brzo plivanje i ronjenje. Plijen ne može da proguta pod vodom pa ga obično nosi na površinu. Napada ribu bez obzira na veličinu pa tako mnoštvo ribe bude povrijeđeno od strane oštrog kljuna kormorana. Kormoran gradi gnijezda na plavnim područjima, obično na suvim drvećima. Gdje je jedno gnijezdo tu su i druga, jer se kormoran gnijezdi u kolinijama ili grupama. Skoro svake godine savija gnijezdo na istom mjestu. Gnijezdi se u periodu mart – april kada ženka snese od 3 – 5 jaja.. Mladi napuštaju gnijezdo stari pet do šest nedelja. On je ptica selica pa tako u naše krajeve dolazi u martu a odlazi u oktobru, a zimuju na oblama Sredozemnog mora. Neka istraživanja su pokazala da odrasli kormoran u toku godine hranu nalaze na širem području, dok u periodu razmnožavanja i odgoja mladih ribu love u blizini gnijezda ili kolonije.Odrastao kormoran pojede oko 300 gr ribe po obroku, mada postoje priče da može da proguta ribu u komadu od 500 gr. težine

imkormaages Štete koje prouzrokuju u ribljem fondu

Obzirom da se u posljednjim godinama brojnost  kormorana povećava hajde da razmislimo kolika je šteta koju oni pričinjavaju. Računica je veoma laka kada pomnožimo dnevnu količinu hrane koja je potrebna za opstanak kormorana sa brojem jedinica koji naseljavaju jednu oblast ili državu dobijemo tačan podatak koji je po meni zabrinjavajući.. Uzimajući u obzir da kormoran u ishrani koristi mlađ ribe naročito u periodu kada ima mlade vidimo koliku štetu nanosi ribljem fondu. Isto tako kada uzmemo u obzir činjenicu da on to ne može da radi namjerno, da se on bori za opstanak kao i sve druge životinje kaku mu čovjek može zamjeriti. Druga strana  medelje je svakako da se pojedine ribe nalaze na listi ugroženih vrsta pa kako njih zaštiti od gladnih kormorana. Ljubimac među ribarima svakako nije, ali jedino zbog čega ga ribari vole je to što im odaje lokaciju gdje se nalazi velika koncetracija ribe. Bog je stvorio kormorana kao i nas pa mu treba omogućiti da živi. Bistro.

Share

Write you response