Rijeka Miljacka, fly fishing i spin tehnika

velj. - 25 2018 | By

Paljanska Miljacka (12,9 km) izvire u Palama (Begovina, nadmorska visina 1010 m). Mokranjska Miljacka (20,5 km) izvire u Kadinom Selu (nadmorska visina 1135 m).

Izvor je pećina poznata pod imenom pećina Izvor Mokranjske Miljacke. Do 2009. godine, znalo se samo za 60 metara dužine ove pećine. Te godine speleolozi su ustanovili da se radi o impozantnoj pećini dužine 7.200 metara sa mnoštvom pećinskog nakita.

Nekoliko kilometera istočno od Sarajeva u selu Dovlići, ove dvije rijeke se spajaju u Miljacku. Dalje Miljacka teče (21,2 km) na zapad, u Sarajevo, odakle nastavlja svoj put prema rijeci Bosni u koju se uliva (Butile, nadmorska visina 490 m, Njene najveće pritoke su Bistrica, Repašnica, sa lijeve, a Lapišnica, Mošćanica i Koševski potok sa desne strane. U gornjem toku teče kroz klisurastu dolinu dok njezine glavne sastavnice Mokranjska i Paljanska Miljacka koje nastaju iz kraških vrela u svojim donjim tokovima usjekle su duboke kanjonske doline.

Rijeka se vraća u život zahvaljujući upornosti članova Sportsko ribolovnog društva “Miljacka ” koji mnogo ulažu kako bi poribili i  očuvali riblji fond. Dobra ribočuvarska služba kao i poribljavanje već daju izuzetne rezultate, pa tako se ova rijeka  može svrstati u sami vrh salamonidnih voda. Zar nije lijepo nadomak grada imati rijeku na kojoj možeš uživati u ribolovu pastrmke, vrhunskog borca koji u sekundi podiže adrenalin do maksimima. Moramo je zato čuvati, paziti kako bi dugo godina mogli uživati u njenoj ljepoti, a ona će to da nam vrati dobrim trofejima o kojima ćemo godinama raspredati priče. Zato se opremimo upornošću, dobrim mušićarskim, spin štapovima, varalicama,  mušicama , sve to smjestimo u dobar ribarski prsluk i na vodu.

Da bi se očuvao riblji fond moraju se poštovati zakoni koji regulišu navedenu oblast kao i pravila ribolovnog društva koji gazduje vodama pa tako na rijeci Mljacki :

1. Pastrmka se mrijesti od 01.10. do 01.03. i u tom periodu zakon brani da je lovimo.

2. Pastrmku smijete loviti samo dozvoljenim mamcima i tehnikom. U slucaju rijeke Miljacke i Pravilnika SRD Miljacka … ribolov se smije obavljati tehnikom fly fishinga (musicarenje) i tehnikom spininga (varalicarenje). Nijedna druga tehnika (plovak, grund sistem, tirolsko drvce sa podvodnim muhama, vaser kugla, a narocito zivi mamci – crvici, gliste, te pasta i sl.) nije dozvoljena.

3. Primjenjuje se tehnika ulovi i pusti .

Poštujmo pravila, i prijavimo svako nedolično ponašanje nadležnim organima, kako bi sačuvali rijeku i riblji fond.

Share

Write you response