Savremeni šaranski sistemi “stiff rig”

srp. - 11 2014 | By

U većini slučajeva šaranski sistemi tj. predvezi su izrađeni od mekog materijala-upredene strune. Porijeklo predveza je Engleska te se tako u našim časopisima mogu pronaći nazivi na Engleskom jeziku što predstavlja pojedincima problem u razumijevanju. Poneko ima odbojnost prema zvučnim nazivima jer ih je malo teže zapamtiti naročito oni koji su vezani za šaranski ribolov.

Sistem “stiff rig”

stif rig sistemNaziv „stiff rig“potiče iz engleskog jezika, a radi se o sistemu koji se pravi od drugačijih materijala. U slobodnom prevodu „čvrst materijal“- najlon. Izuzetno krut način izrade sistema svakako stvara određenu sumnju u njegovu efikasnostPrednost ovog sistema je u daljim izbačajima jer veoma rijetko dolazi do mršenja što je karakteristično za sisteme napravljene od mekših materijala tipa struna.. Veoma često sam koristio kombinaciju kruti-meki materijal. Na predvez od flurocarbona dužine do 10cm dodavao sam 5 cm predveza od strune sa navezanom udicom. Izuzetna krutost navezanog flrocabona sprečava petljanje sistema, a mekoća strune lakše uzimanje šarana. U suštini treba sve probati, pa kako se pokaže.Za izradu stiff rig sistema mogu se koristiti malte ne svi najloni debljine preko 0,40mm, s tim da boja ne igra veliku ulogo bitno je da su najloni čvrsti i da se ne umotavaju. Flurocarbon je najbolji za pravljenje ovog sistema jer ima dobre karakteristike /krutost i nevidljivost/..Najvažniji detalj kod montaže ovog sistema je taj što se veza tj. spoj sa virblom ili vrtilicom ne učvršćuje čvorom nego omčom. Omča ima jako veliku ulogu kod ovog sistema jer omogućuje šaranu da najlakše usisa mamac Ovo je veoma važno zato što je materijal od koga je izrađen sistem drugačije ponaša od drugih i što su montaže kraće od standardnih / deset do dvanaest cmm/. Ovo pravilo oko dužine predveza nije fiksno i ono se može mijenjati sve zavisno na kakvoj vodi pecate, tj. kakvo je dno.Ako je dno muljevito i koristite teža olova moraćete prilagoditi dužinu predveza, jer kod ovog načina vezivanja jako je bitno da omča ne propadne u mulj da bi sistem funkcionisao.

Vezivanje udice “no-knot”

udica vezana knotPrilikom upotrebe ovog sistema najbolji je čvor za vezivanje udice NO-KNOT/ čvor bez čvora/. Prednost ovog čvora je svakako što je lak za vezivanje i što ne oslabljuje najlon. Pri samom vezivanju ovog čvora možemo odmah da postavimo boilo ili neki drugi mamac pa tek onda zavežemo udicu. To je dobro iz razloga što odmah određujemo dužinu dlake, tj udaljenost boila od udice. Prilikom odabira udice potrebno je voditi računa da oko udice ne bude previše nageto ka unutrašnjosti, i udica treba da bude sa pravim vrhom kraćeg vrata. Jako bitan detalj je da koristite silikonsko crijevo na vratu udice kako bi dlaka bila pripijena uz vrat.Mišljenja sam da se ne treba slijepo pridržavati određenih predveza, ovaj sistem je jako dobar i može se uspješno koristiti na svim vodama. Bistro.

Share

Write you response