Smuđ reaguje na svjetlost

ožu. - 04 2014 | By

Kako loviti smuđa vještačkim mamcima, kako izabrati odgovarajuću varalicu, koji pribor koristiti, gdje ga tražiti nazličitim vodotocima, u koje vrijeme najbolje uzima, da li se osloniti na iskustvo sve su to pitanja koja moramo rješiti da bi uspješno parirali ovom kralju grabežljivaca.big fish

Reakcija na svjetlost

Oko smuđa je izuzetno osjetljivo na svetlost. Zato on boravi u uslovima slabije vidljivosti i nalazi se u zonama sa malom količinom svjetlosti. To znači da ga u ljetnim danima treba tražiti u sjenkama drveća ili obale, kao i većim dubinama. Smuđ lovi u toku cijele godine i pravi manje pauze od štuke u obrocima. On usisava plijen. Otvarajući usta i šireći škrge pri smanjenoj brzini stvara neku vrstu vakuma uvlačeći ribu u usta. Često ribu uzima od repa. Zbog njegove proždrljivosti vađenje udice iz usta je veoma komplikovano jer večinu kedera proguta do balčaka što nam je običaj reći. Smuđ voli topliju vodu sa tvrđim dnom, koja je bogata kiseonikom. Kada pronađete lokaciju  gdje se nalazi veoma lako ćete ga nagovoriti da uzme ponuđenu varalicu. Smuđ radi i zimi kada je voda vema hladna , možete ga tražiti na dnu u zonama gdje je rijeka ili jezero duboko i mirno. U proljeće kada temperature vode raste smuđ postaje aktivniji, dolazi u pliću vodu ali se ipak zadržava pri dnu. Mrijesti se kada temperature vode bude između 12-15 stepeni. Vrlo je pažljiv kao fishroditelj , čuva svoje gnijezdo i brani ga od svih eventualnih napadača. Nakon mrijesta smuđ postaje aktivniji, što je veća temperature vode on bliži površini vode. Metabolizam je pojačan, brže vari hranu  a samim tim su pojačane njegove aktivnosti u potrazi za hranom. U samo svitanje i sumrak, smuđeve ćete tada naći svuda gdje se kreću jata sitne ribe. U izrazitim plićacima ćete moći čak  da vidite kako progone svoj plijen.

Izbor varalice

Kada ste rješili da lovite smuđa zavisi od vas da li želite da lovite manje ili kapitalne primjerke. U skladu sa tim opredjelenjem izabraćete  veličinu varalice. Mnogi  su mišljenja da je on probirljiv u ishrani. Slobodno koristite veće varalice čak kedere od 15 cm koji nisu prevelik zalogaj za smuđa preko 5 kg. Da ne nabrajam koje ćete varalice koristiti, kojeg tipa, svakog dana na tržište izađe novi oblik. Bitno je da pratite trend. Što se tiče boje varalice osnovno je pravilo  da u uslovima slabijeg svjetla, mutnije vode koristite jače boje , a po bistroj vodi  koristite priridne boje .Crveno bijela zelena i žuta boja varalice su obavezne u lovu smuđa.  Presudnu ulogu lova smuđa varalicom igra vibracija što je i slučaj prilikom varaličarenja soma. Težina varalice ima veliki značaj. Smuđ usisava plijen-što je on lakši biće lakše i progutan. Pokušavajte uvijek eksperimentisati prilikom odabira varalice i možda one koje smatrate nebitnim daju dobar rezultat. Bistro.

Share

Write you response