Uloga mjeseca u sportskom ribolovu

ožu. - 24 2014 | By

Moj mjeseče evo pada veće a gdje si ti što bi rekao Zdravko Čolić. Uticaj meseca, plima i oseka da li to ima uticaj na živa bića planete. Mnoge nauke pokušavaju naći odgovor na to pitanje. Često se u narodu za nekoga kaže “pusti ga vidiš da je mijena”. Što se prića u narodu uvijek ima istine. Postavlja se pitanje da li mjesec utiče na ponašanje i ishranu živić bića.

Mjesečeve mijene

Poznato nam je da mjesec ima četri faze obilaska oko zemlje čiji je ciklus oko 28 dana. Tako nam je poznat mlad mjesec, prva četvrt, pun mjesec i posljednja četvrt. Svaka od ovih faza nosi određene promjene, dok je za nas sportske ribolovce interesantan mlad mjesec i pun mjesec. Zašto se podiže nivo mora u vrijeme plime, a opada u vrijeme oseke. To je  uzrok gravitacije koja je naročito izražena u vrijeme  mladog i punog mjeseca. Svako pomjeranje vode donosi određene promjene u ponašanju riba kao i drugi vremenski uslovi. Položaj mjeseca kod ljudi izaziva  psihičke promjene, veoma negativno djelovanje naročito za vrijeme mjena. Profesionalni ribari na moru veoma rijetko isplovljavaju u vrijeme punog mjeseca jer je paznata činjenica da je smanjena aktivnost riba i da su ulovi minimalni.

Mlad mjesec uspješan ribolovimages

Riba u vrijeme punog mjeseca gotovo da prestaje sa ishranom. Kako prolaze dani  ulaskom u posljednju četvrt stanje se polako smiruje riba pojačava aktivnosti i naravno riba počinje da uzima hranu. Mlad mjesec je mjesečeva faza kada se riba počinje intezivno da hrani, da traga za hranom. Mlad mjesec u poređenju sa punim mjesecom je mjesečeva faza kada je riba ozdravila a bolovala je od teške bolesti pa se oporavlja i pokušava da obnovi energiju. Ribolov u fazi mladog mjeseca je jako dobar. Priroda dakle ima veliki uticaj i to su zakoni koji se nikada ne mjenjaju. Koliko smo li samo puta otišli u ribolov, uslovi na oko idealni a ona ni da pipne. Nešto se događa, a da mi to sami  neznamo, nešto na šta mi ne možemo uticati niti mjenjati. Zato je jako bitno pratiti mjesećeve mijene i na osnovu prirodnih zakona planirati naš ribolov. Često možete primjetiti  kalendarske tabele sa aktivnostima riba u toku određenog mjeseca ili godine. Pokloni vam prijatelj  ribarski kalendar sa mjesečnim mjenama i dnevnim aktivnostima riba na koji vrlo malo posvećujemo pažnje, što nije ispravno. Da bi to provjerili potrebno je da svaki izlazak na vodu propratimo  i zabilježimo aktivnosti riba u odnosu na lunarni kalendar  pa će nam tada sve biti jasno. Vrijedi pokušati zar ne.Bistro.

Share

Write you response